7/12/10

"Τόποι"

Τόποι-PhotoBiennale2010

Τόποι  επικοινωνίας, διαλόγου, επαφής.
Τόποι όμορφοι, άσχημοι, με νόημα ή χωρίς.
Οι τόποι όπως μας ορίζουν ή όπως τους έχουμε ορίσει εμείς.
Oι τόποι μέσα στο χρόνο.
O χρόνος μέσα στο τόπο.
Εμείς μέσα στο τόπο.
Ο τόπος μέσα μας.
Τόπος γεννήσεως.
Τόπος συνάντησης.
Τόπος και τοπίο.
Κοινός τόπος.

Πάντα θα τοποθετούμαστε και θα μας τοποθετούν.
Λεκτικά, συναισθηματικά, λογικά, ασυναίσθητα.

τόπος ο [tópos] Ο18 : 1α. έκταση γης που δεν είναι ακριβώς προσδιορισμένη και οριοθετημένη: β. μια συγκεκριμένη περιοχή· χώρα, πόλη: 2α. έκταση που μπορεί να καταλάβει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή πράγμα· χώροςβ. περιβάλλον: Δεν είναι κατάλληλος ούτε ο χρόνος ούτε ο ~ για να συζητήσουμε το θέμα. (έκφρ.) εκτός τόπου και χρόνου, για έλλειψη προσαρμογής στις συνθήκες του περιβάλλοντος και της εποχής στην οποία ζει κάποιος. || θέση:3. (μαθημ.) ~ / γεωμετρικός ~, το σύνολο των σημείων επάνω σε μια γραμμή ή επιφάνεια, τα οποία έχουν κοινές ιδιότητες.

1 σχόλιο:

your smoke in my face